adresse-ikon Stenstrupvej 27, L. Gudmindrup, 4573 Højby

tlf-ikon Telefon: 59 96 11 88

Jeg kan kontaktes på telefon:

59 96 11 88

Integrativ Psykiatri

– medarbejderens fagpersonlighed i spændingsfeltet mellem væren og viden

Der er et fortløbende uddannelsesbehov hos medarbejdere, der arbejder med psykiatriske problematikker:

Opgaven med at hjælpe borgere med psykiske lidelser til at mestre livet på langt sigt har som følge af strukturreformen ændret karakter organisatorisk og indholdsmæssigt, bl.a. fordi ansvaret omlægges til kommuner og opholdsteder på en ny måde.

Ny forskning viser vej til integration af hidtil adskilte videnskabelige fagområder, og de eksisterende grunduddannelser efterlader et behov for viden og kompetence-udvikling hos medarbejderne i forhold til den konkrete opgave med klienterne.


Vi tilbyder et uddannelsesforløb på 10 kursusdage:

Forløbet er tilrettelagt ud fra opfattelsen af, at ”væren og viden” må hænge sammen, hvilket betyder, at der på uddannelsesdagene bliver en vekselvirkning mellem at arbejde med udvikling af medarbejdernes kompetence i forhold til opmærksomhed, nærvær og refleksion samt medarbejdernes psykiatriske viden og teoretiske forståelse.


Uddannelsesforløbet rummer en præsentation og gennemgang af ny integrativ viden fra de videnskabelige fagområder, som psykiatrien er sammensat af herunder neurobiologi, udviklingspsykologi og psykopatologi.


Desuden vil medarbejderne gennem praktiske eksempler og øvelser få fornyet indsigt i egne (og gruppens) ressourcer, få mulighed for at opbygge nye redskaber i forhold til arbejdsopgaverne, og at træne relationel kontaktformåen.

Uddannelsen deles op i tre faser og varer ca. 1½ år:

Første modul (4 enkelte dage) gennemgår det udviklings-orienterede og relationelle perspektiv i biologi og psykologi, herunder:
Tilknytningsteori, selvets udvikling samt basal viden om hjernens opbygning og funktioner. Spejlneuroner. Det kropslige perspektiv. Nervesystemet. Menneskets basale behov. Non-verbal kommunikation.
Der trænes på kursusdagene med fokus på det basale nærvær, grounding, tryghed og accept.

Andet modul (3 enkelte dage) fokuserer på psykiatriens grupper af lidelser, og forståelse for klienternes karakteristika og samspillets dynamik i behandlingen. 


På kursusdagene trænes der med fokus på åbenhed, lydhørhed, empati og mentalisering.

Tredie modul (3 enkelte dage) sammentænker system og dynamik i organisationen. Der sættes fokus på gruppedynamiske og miljøterapeutiske processer. 

På kursusdagene drejer træningsaspektet sig om væren og handlen i det sociale rum, herunder kommunikation, leg og samarbejde, samt konfliktmægling. 

Undervisere: psykolog Bjarne Kronborg og musikterapeut PhD. Charlotte Lindvang

Gæsteunderviser: speciallæge i psykiatri, overlæge Inger Beck

Læsning af faglitteratur:

Der er mulighed for at integrere læsning af udvalgt faglitteratur i takt med uddannelsesforløbet. Der kan udleveres en eller flere tekster fra gang til gang. Vi kan også tilbyde at udlevere et samlet kompendium til alle deltagere med udvalgte tekster til læsning mellem uddannelsesdagene. Der kan eksempelvis udleveres et kompendium pr. semester, dvs. 3 kompendier i alt. Derudover vil der være en litteraturliste med forslag til supplerende relevant læsestof.

Det er vores erfaring, at udbyttet af kursusforløbet i høj grad øges gennem medarbejdernes læsning af og refleksion over faglitteratur. Medarbejderne kan med fordel mødes i læsegrupper, hvor litteraturen diskuteres, hvilket tilrettelægges af organisationen selv.

Uddannelsens opgave

At give et integrativt psykiatrisk kursustilbud til medarbejdere og ledelse i organisationer, hvis målgruppe er unge og/eller voksne klienter med psykiske lidelser.

At give den enkelte medarbejder og leder mulighed for at erhverve sig ny viden om basale relationelle grundtemaer i udviklingspsykologi og udviklings-psykopatologi. Herunder at integrere moderne viden om neurobiologi i forståelsen af klienterne.

At give mulighed for fagpersonlig udvikling gennem undersøgelse og træning af opmærksomhed, bevidst nærvær (mindfulness) og autenticitet.

At gennemgå diagnostiske hovedgrupper, og på baggrund af den relationelle grundforståelse at præsentere og afprøve mulige kontaktformer til brug i arbejdet med klienterne.

At give institutionens personale som helhed mulighed for at forske i gruppedynamiske og kommunikative processer, som de udvikler sig og træder frem imellem grupper og individer, som skal løse en fælles opgave.

Overordnet at give mulighed for at integrere væren og viden. Samt at øge kompetencen i det daglige arbejde med klienterne.


Kurserne foregår som eksternat med 2-3 undervisere på kursusdagene. Holdstørrelsen er på 15-18 personer.

Kontakt mig her, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere:

Send Besked

OBS: Når du klikker på knappen ovenfor, åbner en krypteret kontaktformular. Dér kan du trygt skrive din besked. Du skal udfylde: 

Navn 

Mail-adresse 

Tlf. 

Beskeden sendes derpå til min mail info@bjarnekronborg.dk

Stedet og omgivelserne

​Psykolog Bjarne Kronborg ApS

​Stenstrupvej 27, L Gudmindrup 

4573 Højby​

CVR: 32274439 

Kontaktinformationer​

​Telefon: 59 96 11 88

E-mail: info@bjarnekronborg.dk

Psykolog Bjarne Kronborg ApS
Stenstrupvej 27, L Gudmindrup
4573 Højby